Rosenfeld Mediation Center

Kancelaria RMC Hanna Rosenfeld powstała z zamiarem prowadzenia rzetelnej, profesjonalnej i skutecznej obsługi w zakresie mediacji. Naszym celem jest rozwiązanie problemu, z jakim zgłaszają się do nas klienci - zarówno podmioty gospodarcze jak i klienci indywidualni.

Usługi świadczone przez Kancelarię mają rozległy zakres. Głównym kierunkiem jest mediacja gospodarcza, cywilna, rodzinna, rozwodowa, małżeńska i pracownicza. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami dobieranymi według problematyki z jaką zgłaszają się do nas nasi klienci. Pracują z nami adwokaci, radcy prawni, psycholodzy i terapeuci w zakresie uzależnień, terapii rodzinnej i małżeńskiej.

Zespół specjalistów jest uzupełniany, tak by naszym klientom umożliwić kontakt z najlepszymi profesjonalistami w danej dziedzinie. Nasza kancelaria łączy usługi z zakresu mediacji i rozjemstwa w sporze, pomocy psychologicznej oraz szeroko pojętej pomocy prawnej.

O mnie

Hanna Rosenfeld

Hanna Rosenfeld

właściciel
Absolwentka Wydziału Prawa i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Mediator Sądu Okręgowego w Łodzi. Członek Stowarzyszenia Mediatorów Pactus w Łodzi. Wolontariusz Misji Nowa Nadzieja w Łodzi.

Przez wiele lat pracę w dużych korporacjach bankowych i finansowych łączyłam z pasją pracy wśród osób defaworyzowanych społecznie w Misji Nowa Nadzieja w Łodzi.

Ukończyłam również specjalistyczne szkolenia z alternatywnych metod rozstrzygania konfliktów w Stowarzyszeniu Mediatorów Pactus w Łodzi, gdzie odbyłam roczny staż zawodowy. Przeprowadziłam ponad 50 mediacji, w większości rodzinnych.

Mediacja

Czym jest mediacja?
Mediacja to postępowanie zmierzające do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej – czyli mediatora. To neutralny i bezstronny uczestnik spotkania, którego zadaniem jest wspieranie przebiegu negocjacji, a także łagodzenie sporów tak, aby obie strony mogły dojść do porozumienia.

W postępowaniu mediacyjnym obowiązują podstawowe zasady, z którymi warto zapoznać się jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy:
 • dobrowolność – udział jest dobrowolny, a każda ze stron konfliktu musi wyrazić na nie zgodę,
 • bezstronność – postępowanie prowadzi bezstronny mediator, który pomaga stronom w sformułowaniu warunków ugody, ale przy tym nie reprezentuje żadnej ze stron konfliktu i nie rozstrzyga sporu,
 • poufność – na każdym etapie mediacje są objęte bezwzględną zasadą poufności; tajność przebiegu negocjacji oraz jej wszystkich szczegółów są chronione prawnie, natomiast mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa,
 • bezstronny uczestnik rozmowy czuwa nad spokojnym, konstruktywnym przebiegiem spotkania, stwarza dla stron odpowiednie warunki, aby strony konfliktu mogły wypracować satysfakcjonującą ugodę,
 • postępowanie ma na celu wypracowanie porozumienia akceptowanego przez obie strony konfliktu,
 • ugoda podpisana przez strony po zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem,
 • negocjacje można prowadzić przed wniesieniem sprawy do sądu lub po jej wszczęciu
Czemu służą mediacje?
 • Stworzeniu możliwość samodzielnego rozwiązania sporu w formie porozumienia, mającego moc prawną przed sądem.
 • Zachowaniu wzajemnych relacji między stronami.
 • Zrozumieniu potrzeb własnych oraz potrzeb drugiej strony konfliktu.
 • Zachowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby lub reprezentowanej firmy.

Oferta

Kancelaria Rosenfeld Mediation Center oferuje Państwu możliwosci przeprowadzenia mediacji sądowych oraz pozasądowych.

Specjalizujemy się w mediacjach rozwodowych, gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych, spadkowych, małżeńskich oraz sąsiedzkich. Rozmowy prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Strony otrzymują możliwość wybrania osoby reprezentującej. Postępowanie można rozpocząć zarówno przed, jak i po wszczęciu sprawy.

Koszty mediacji

W zależności od tego, czy do mediacji skierował strony sąd, czy też strony zgodziły się na pozasądowe rozstrzyganie sporu (czyli umowne załatwienie tej kwestii), koszty mogą kształtować się rozmaicie.

Widoczne poniżej informacje obejmują podstawowe stawki za mediację. Nie uwzględniają m.in. honorariów dla pełnomocników, notariuszy czy biegłych. Koszty określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Podstawowe wynagrodzenie kształtuje się następująco:
 • Sprawy o prawa majątkowe – wynagrodzenie wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (jednak nie mniej niż 150,00 zł i nie więcej niż 2.000,00 zł za całość postępowania).
 • Sprawy o prawa majątkowe o nieustalonej wartości przedmiotu sporu lub o prawa niemajątkowe – wynagrodzenie wynosi 150,00 zł za pierwsze posiedzenie oraz 100,00 zł za każde następne posiedzenie (jednak łącznie nie więcej niż 450,00 zł).
Zgodnie z przepisami dotyczącymi kosztów sądowych w sprawach cywilnych, po zawarciu ugody sąd zwraca uiszczony wpis – ale wyłącznie w przypadku, gdy ugoda nastąpiła przed sądem pierwszej instancji i zarazem przed rozpoczęciem rozprawy.

Jeżeli do zawarcia ugody dojdzie na późniejszym etapie postępowania – sąd zwraca stronie 3/4 uiszczonego wpisu.

Koszty mediacji pozasądowej (czyli umownej) uzależnione są od istoty sprawy oraz wartości przedmiotu sporu. Są uzgadniane indywidualnie z mediatorem i z reguły nie przekraczają one 1% wartości roszczenia.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

Współpracują z nami

Kancelaria Radcy Prawnego

Anna Nowacka

Aleksandra Gozdek-Piekarska

psycholog, psychoterapeuta

Monika Kostera-Janiak

mediator, psycholog, terapeuta rodzinny

Aktualności

Rosenfeld Mediation Center Hanna Rosenfeld - O mediacji w zakładzie karnym w Łodzi podczas czasie Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Duże zainteresowanie mediacją rodzinną i gospodarczą.
O mediacji w zakładzie karnym w Łodzi podczas czasie Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Duże zainteresowanie mediacją rodzinną i gospodarczą.
Rosenfeld Mediation Center Hanna Rosenfeld - Na Wigilii dla samotnych z naszymi podopiecznymi z Misji w Hali Expo w Łodzi
Na Wigilii dla samotnych z naszymi podopiecznymi z Misji w Hali Expo w Łodzi
Rosenfeld Mediation Center Hanna Rosenfeld - Na misji w Łodzi o mediacji, tym razem karnej.
Na misji w Łodzi o mediacji, tym razem karnej.

Kontakt

ul. Dobra 3 lok. 8
90-030 Łódź
Tel. 662 153 970
Spotkania mediacyjne, porady i konsultacje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza kontaktowego, który znajduje się po prawej stronie. Prosimy o krótkie przedstawienie zagadnienia oraz danych kontaktowych abyśmy mogli się z Państwem skontaktować.