Rosenfeld Mediation Center

Kancelaria RMC Hanna Rosenfeld powstała z zamiarem prowadzenia rzetelnej, profesjonalnej i skutecznej obsługi w zakresie mediacji. Naszym celem jest rozwiązanie problemu, z jakim zgłaszają się do nas klienci - zarówno podmioty gospodarcze jak i klienci indywidualni.

Usługi świadczone przez Kancelarię mają rozległy zakres. Głównym kierunkiem jest mediacja gospodarcza, cywilna, rodzinna, rozwodowa, małżeńska i pracownicza. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami dobieranymi według problematyki z jaką zgłaszają się do nas nasi klienci. Pracują z nami adwokaci, radcy prawni, psycholodzy i terapeuci w zakresie uzależnień, terapii rodzinnej i małżeńskiej.

Zespół specjalistów jest uzupełniany, tak by naszym klientom umożliwić kontakt z najlepszymi profesjonalistami w danej dziedzinie. Nasza kancelaria łączy usługi z zakresu mediacji i rozjemstwa w sporze, pomocy psychologicznej oraz szeroko pojętej pomocy prawnej.

O mnie

Hanna Rosenfeld

Hanna Rosenfeld

właściciel
Absolwentka Wydziału Prawa i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Mediator stały Sądu Okręgowego w Łodzi. Mediatior w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Członek Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych. Wolontariusz Misji Nowa Nadzieja w Łodzi.

Przez wiele lat pracę w dużych korporacjach bankowych i finansowych łączyłam z pasją pracy wśród osób defaworyzowanych społecznie w Misji Nowa Nadzieja w Łodzi.

Ukończyłam również specjalistyczne szkolenia z alternatywnych metod rozstrzygania konfliktów w Stowarzyszeniu Mediatorów Pactus w Łodzi, gdzie odbyłam roczny staż zawodowy. Przeprowadziłam ponad 80 mediacji, w większości cywilnych, gospodarczych i rodzinnych.

Mediacja

Czym jest mediacja?
Mediacja to postępowanie zmierzające do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej czyli mediatora. To neutralny i bezstronny uczestnik spotkania, którego zadaniem jest wspieranie przebiegu negocjacji, a także łagodzenie sporów tak, aby obie strony mogły dojść do porozumienia.

W postępowaniu mediacyjnym obowiązują podstawowe zasady, z którymi warto zapoznać się jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy:
 • dobrowolność udziału jest dobrowolny, a każda ze stron konfliktu musi wyrazić na nie zgodę,
 • bezstronność postępowanie prowadzi bezstronny mediator, który pomaga stronom w sformułowaniu warunków ugody, ale przy tym nie reprezentuje żadnej ze stron konfliktu i nie rozstrzyga sporu,
 • poufność na każdym etapie mediacje są objęte bezwzględną zasadą poufności; tajność przebiegu negocjacji oraz jej wszystkich szczegółów są chronione prawnie, natomiast mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa,
 • bezstronny uczestnik rozmowy czuwa nad spokojnym, konstruktywnym przebiegiem spotkania, stwarza dla stron odpowiednie warunki, aby strony konfliktu mogły wypracować satysfakcjonującą ugodę,
 • postępowanie ma na celu wypracowanie porozumienia akceptowanego przez obie strony konfliktu,
 • ugoda podpisana przez strony po zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem,
 • negocjacje można prowadzić przed wniesieniem sprawy do sądu lub po jej wszczęciu
Czemu służą mediacje?
 • Stworzeniu możliwość samodzielnego rozwiązania sporu w formie porozumienia, mającego moc prawną przed sądem.
 • Zachowaniu wzajemnych relacji między stronami.
 • Zrozumieniu potrzeb własnych oraz potrzeb drugiej strony konfliktu.
 • Zachowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby lub reprezentowanej firmy.

Oferta

Kancelaria Rosenfeld Mediation Center oferuje Państwu możliwości przeprowadzenia mediacji sądowych oraz pozasądowych.

Kancelaria specjalizuje się w mediacjach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Rozmowy prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Strony otrzymują możliwość wybrania osoby reprezentującej. Postępowanie można rozpocząć zarówno przed, jak i po wszczęciu sprawy.

Koszty mediacji

W zależności od tego, czy do mediacji skierował strony sąd, czy też strony zgodziły się na pozasądowe rozstrzyganie sporu (czyli umowne załatwienie tej kwestii), koszty mogą kształtować się rozmaicie.

Widoczne poniżej informacje obejmują podstawowe stawki za mediację. Nie uwzględniają m.in. honorariów dla pełnomocników, notariuszy czy biegłych. Koszty określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Podstawowe wynagrodzenie kształtuje się następująco:
 • Sprawy o prawa majątkowe wynagrodzenie wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (jednak nie mniej niż 150,00 zł i nie więcej niż 2.000,00 zł za całość postępowania).
 • Sprawy o prawa majątkowe o nieustalonej wartości przedmiotu sporu lub o prawa niemajątkowe wynagrodzenie wynosi 150,00 zł za pierwsze posiedzenie oraz 100,00 zł za każde następne posiedzenie (jednak łącznie nie więcej niż 450,00 zł).
Zgodnie z przepisami dotyczącymi kosztów sądowych w sprawach cywilnych, po zawarciu ugody sąd zwraca uiszczony wpis ale wyłącznie w przypadku, gdy ugoda nastąpiła przed sądem pierwszej instancji i zarazem przed rozpoczęciem rozprawy.

Jeżeli do zawarcia ugody dojdzie na późniejszym etapie postępowania sąd zwraca stronie 3/4 uiszczonego wpisu.

Koszty mediacji pozasądowej (czyli umownej) uzależnione są od istoty sprawy oraz wartości przedmiotu sporu. Są uzgadniane indywidualnie z mediatorem i z reguły nie przekraczają one 1% wartości roszczenia.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

Współpracują z nami

Aleksandra Gozdek-Piekarska

psycholog, psychoterapeuta

Monika Kostera-Janiak

mediator, psycholog, terapeuta rodzinny

Anna Günther-Grzelak

psycholog, dietetyk

Agata Olędzka - Nowacka

radca prawny, mediator, ko-mediator w RMC Kancelaria Mediacyjna

Agnieszka Reske

mediator, stażysta w RMC Kancelaria Mediacyjna
Kancelaria proponuje również odbycie zawodowego stażu mediacyjnego dla mediatorów, którzy ukończyli szkolenie z mediacji

Galeria

Rosenfeld Mediation Center Hanna Rosenfeld - O mediacji w zakładzie karnym w Łodzi podczas czasie Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Duże zainteresowanie mediacją rodzinną i gospodarczą.
O mediacji w zakładzie karnym w Łodzi podczas czasie Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Duże zainteresowanie mediacją rodzinną i gospodarczą.
Rosenfeld Mediation Center Hanna Rosenfeld - Na Wigilii dla samotnych z naszymi podopiecznymi z Misji w Hali Expo w Łodzi
Na Wigilii dla samotnych z naszymi podopiecznymi z Misji w Hali Expo w Łodzi
Rosenfeld Mediation Center Hanna Rosenfeld - Na misji w Łodzi o mediacji, tym razem karnej.
Na misji w Łodzi o mediacji, tym razem karnej.
Rosenfeld Mediation Center Hanna Rosenfeld - Szkolimy się
Szkolimy się

Aktualności

Przypominamy o możliwości sporządzenia ugody mediacyjnej w sprawie alimentów.

Taka ugoda, po jej zatwierdzeniu przez sąd, jest wystarczająca przy składaniu wniosku w programie 500+ Obecne przepisy wymagają uregulowania formalnego kwestii alimentów przez rodziców nieprowadzących wspólnego gospodarstwa domowego.
Zamiast długotrwałej i kosztownej procedury sądowej można wybrać mediację. Sprawdź jak szybko możemy Ci pomóc.
Zapraszamy.
Podział majątku po rozwodzie prawie zawsze jest stresujący, bez względu na to,czy dzielimy meble, książki i zdjęcia, czy mieszkania, działki lub samochody. W sądzie można utknąć z taką sprawę na ładnych kilka lat. I jak liczyć wartość? Na dzieÅ„ rozwodu (lub rozdzielności) czy na dzieÅ„ podziału? W lutym wypowiedział się na ten temat Sąd Najwyższy. Składniki majątku ustala się na dzieÅ„ ustania wspólności majątkowej małżeÅ„skiej, zaś ich wartość oblicza się wg cen na dzieÅ„ podziału. Bez względu na spadek lub przyrost wartości. I stała się jasność :).

Zawsze można ustalić zasady podziału u doświadczonego mediatora i przeprowadzić podział u notariusza (jeśli nieruchomości, to szybko, pewnie, ale nietanio) albo zawrzeć ugodę przed sądem wg zasad ustalonych w mediacji.
Zapraszamy.
Mediacja w prawie rodzinnym

Czy planujesz wystąpić z pozwem, albo jesteś w trakcie postępowania rozwodowego/alimentacyjnego? Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak - koniecznie przeczytaj poniższy wpis.
We wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego, obok klasycznej drogi sądowej, możesz się zdecydować na mediację.
W wielkim skrócie mediacja to rodzaj polubownego załatwiania sporów, w którym skonfliktowane strony przy udziale bezstronnego mediatora wspólnie dochodzą do rozwiązania niosącego korzyści dla każdej ze stron.
Sama mediacja niesie ze sobą tylko korzyści - jest SZYBSZA, TAŃSZA i WYGODNIEJSZA. Jeżeli planujesz się rozwieść, albo np. chcesz uzyskać od drugiego z rodziców dziecka alimenty, nie musisz iść do sądu!
Sprawy w sądzie ciągną się latami, kosztują dużo stresu i nieraz przysparzają upokorzeÅ„, gdy musimy ujawniać sędziemu szczegóły z naszego życia intymnego. W przypadku mediacji unika się tych wszystkich niedogodności!
Jak to wygląda w praktyce? Umawiacie z mediatorem termin, na który powinna stawić się druga ze stron, nawet najsilniejszego konfliktu. W zależności od stopnia sporu i poziomu złych emocji, mediator w wygodnym zaciszu gabinetu odbywa z Wami szereg spotkaÅ„, w których wypracowywana jest Wasza ugoda. Gdy już wspólnie dojdziecie do przekonania, że jesteście gotowi zostawić za sobą przeszłość i ruszyć w przyszłość, mediator sporządza profesjonalną ugodę, która po zatwierdzeniu przez sąd (bez udziału stron) będzie miała moc wyroku sądowego. Proste, prawda?
Jeżeli czytając ten tekst myślisz sobie, że druga strona konfliktu nigdy się na to nie zgodzi, to jesteś w błędzie. Doświadczenie zawodowe potwierdza, że odmowa podjęcia mediacji zdarza się jedynie sporadycznie i wynika tylko z niewiedzy na temat możliwych korzyści.
Jeżeli masz pytania, zapraszam do kontaktu. Pamiętaj, każda sprawa nadaje się do mediacji :)

Kontakt

ul. Dobra 3 lok. 8
90-030 Łódź
Tel. 662 153 970
Spotkania mediacyjne, porady i konsultacje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza kontaktowego, który znajduje się po prawej stronie. Prosimy o krótkie przedstawienie zagadnienia oraz danych kontaktowych abyśmy mogli się z Państwem skontaktować.
Na podstawie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). w Kancelarii RMC Hanna Rosenfeld zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych, udostępnionych w formularzu kontaktowym, jest Rosenfeld Mediation Center Hanna Rosenfeld z siedzibą w Łodzi, 90-030 Łódź, ul. Dobra 3 lok.8, wpisana do CEIDG , REGON 368998625, NIP 7281441744
Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.w celu: niezbędnym do wykonania umowy, której będziecie Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.